Pravidla

 K poslední aktualizaci pravidel došlo 4.4.2021 ve 21:00

 Připojením na Minecraft servery Zeta-Gaming.eu automaticky souhlasíte s níže vypsanými pravidly! Hráč registrovaný na našich serverech souhlasí s tím, že vše, co poskytne, nahraje, napíše nebo daruje, není nijak právně vymahatelné.

Administrátor minecraft serveru (dále jen "Admin") je osoba, která se stará o pořádek na serverech a je oprávněna udělit hráčům trest. V níže uvedeném textu toto oslovení není nijak spojováno s herním rankem Admin.

Pravidla jsou platná okamžitě po jejich aktualizaci


 

 

Práva hráče

1. Hráč má právo požádat o pomoc admina v momentě, kdy se otázka vztahuje k našemu serveru. Taktéž při žádosti o pomoc musíte dodržovat pravidla serveru.

2. Hráč má právo podat stížnost na jakéhokoliv hráče/admina v případě, že má důkazy, které daného hráče/admina dosvědčí. Jakákoliv stížnost bez důkazu bude zamítnuta.

3. Hráč má právo hrát zdarma, pokud neporušuje pravidla serveru nebo zákony ČR, popřípadě Ústavu ČR či SK. V případě porušení zákonů ČR či SK, nebo ústavy ČR či SK bude vykázán ze serveru.

4. Hráč má právo na svobodu a vlastní názor, pokud jimi však neporušuje pravidla či nenarušuje svobodu nebo vlastní názor někoho jiného.

5. Jestliže hráč dostane oprávněný dočasný ban, tak nemá právo si zažádat o unban.
 


Povinnosti hráče

1. Hráč je povinen respektovat vedení serveru.

2. Hráč je povinen nahlásit jakoukoliv chybu na serveru, v žádném případě tuto chybu nesmí zneužívat.

3. Hráč nesmí mít na serveru registrované více, jak dva herní účty.

4. Hráč se v žádném případě nesmí vydávat za youtubera, či za člena A-týmu.

5. Hráč je povinen se podřídit nařízením A-týmu.

6. Hráč je povinen nahlásit konání jiného hráče, pokud je v rozporu se zde uvedenými pravidly. Pokud tak neučiní a bude to prokázáno, bude mu udělen trest stejně jako hráči, který pravidla porušil.

7. Každý hráč zodpovídá za svůj herní účet. Pokud se na jeho účet dostane někdo neoprávněný a způsobí škodu klasifikuje se to jakoby se daného přestupku dopatřil hráč.


 


 

Zákazy

1. Je zakázáno hledat mezery v pravidlech. Využívání těchto mezer je přísně zakázáno a trestá se banem.

2. Je přísně zakázáno jakékoliv používání cheatů a zakázaných modifikací hry.*

3. Je přísně zakázáno se vydávat za člena AT. Toto pravidlo platí i na vlastní skin.

4. Hráč nesmí po Adminech požadovat levely, itemy, peníze, kredity apod. Pozn. Vyjímka u případů opravy herního účtu, který obsahuje zřejmý bug, který byl předem prokázán správcem serveru.

5. Je zakázáno navádění ostatních hráčů k porušování pravidel.

6. Spawnkill a Tpakill je přísně zakázaný.

7. Nick hráče nesmí obsahovat jakékoliv sprosté slovo a musí dodržovat zákony České republiky.

8. Je zakázáno používat vulgární výrazy apod.

9. Je přísně zakázáno spamování do chatu stejnými zprávami či urážkami.

10. Je zakázáno psát reklamu, za reklamu jsou brány všechny konkurenční servery (i zahraniční). Název serveru není reklama.

11. Je přísně zakázáno stavět sprosté stavby a stavby, které jsou v rozporu se zákony České republiky.

12. Je zakázáno vést různé DDoS/DoS/bot útoky proti serveru.

13. Griefing je kompletně zakázán. Za griefing je považován jakýkoliv druh níčení stavby, která danému hráči nepatří. Griefing je také níčení krajiny okolo residence/ostrova/pozemku v rámci 40 bloků od residence/ostrova/pozemku. Za griefing se také bere níčení stavby, pokud hráč byl přidán na pozemek/region a zníčí ho.

14. Je přísně zakázáno stavět stavby, obvody či jiné věci, které budou cíleně lagovat server.

15. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem, ať už využití bugů, griefovat stavby serveru.

16. Pokud je účet hráče zabanovaný nelze si požádat o manuální převod VIP, peněz, statistik atd.

17. Je přísně zakázáno stavět v okolí 20 bloků od cizí residence, pokud s tím nesouhlasí majitel residence. Všechny stavby budou po nahlášení ihned smazány a viníci řádně potrestáni.

18. Ve světech, kde je povolené PvP, každý hráč odpovídá za své věci v inventáři, pokud tyto věci ztratí server není povinnen tyto věci nahradit. Vyjímkou je, když je smrt způsobena bugem. Pokud k této situaci dojde, hráče nesmí dále umírat, protože se přepíšou data uložených inventářů a věci nebude možné nahradit.

19. Je zakázáno vytvářet fake itemy tj. přejmenování itemů, které využíváme k předání odměny. Příklad: MysteryCrate, VoteCrate atd..

20. Je zakázáno jakkoliv obcházet udělené tresty, platí pro mute a ban. V případě porušení a následném zjištění bude hráči udělen okamžitě vyšší trest bez možnosti zrušení.

21. Je zakázáno záměrně vyvolávat jakýkoliv konflikt jak s ostatními hráči, tak i s adminy.

22. Je přísně zakázáno používat jakékoliv prostředky, které skrývají nebo mění reálné informace o připojovaném hráči a připojování se prostřednictvím těchto prostředků na naše servery. Zneužívání dynamické (proměnlivé) IP adresy za účelem porušování zde uváděných pravidel, bude mít za následek odeslání logů (záznamů) poskytovateli internetového připojení, kde je IP adresa registrována a bude požadováno okamžité ukončení této činnosti.

23. Je zakázáno dělat fake eventy, tedy eventy které se reálně nekonají nebo jsou tvořeny za účelem okrádat/zabíjet hráče.

24. Jakýkoliv prodej účtu na serveru je přísně zakázaný. V případě, že prodej proběhne, server není povinnen ho jakkoliv řešit nebo vynahrazovat.


 


Práva a povinnosti adminů

1. Vedení serveru si vyhrazuje veškerá práva (pozn. Jako vedení serveru jsou považování hráči s rankem Majitel, Vedení a Správce)

2. Admini se nesmí za žádných okolností povyšovat nebo porušovat zde uvedená pravidla.

3. Admini nemají v povinnosti předkládat důkazy či jiné materiály (bany, kicky, jaily) hráčům.

4. Je přísně zakázáno jakékoliv rozdávání OP věcí, či jiné narušování ekonomiky.

5. Je přísně zakázán jakýkoliv typ trollingu na hráče.

6. Vedení serveru si může od admina vyžádat kdykoliv důkazy o jakémkoliv trestu, který je starší méně jak 14 dní.

7. Každý člen admin teamu je povinnen správně a srozumitelně napsat důvod trestu.

8. Admin má právo přesměrovat váš dotaz/problém na naší online podporu tj. Discord nebo fórum.

9. Admini serveru musí dodržovat stejný nebo podobný nickname na webu, Discordu, TeamSpeaku. /Vyjímka pro Vedení serveru/

10. Na zprávy typu „Dáš mi OP? Dáš mi fly?!“ atd., nebo na zprávy, kde otázka nesměřuje na náš server, A-tým odpovídat nemusí, ba naopak vás za to může vyhodit či umlčet.

11. Admin musí váš problém dořešit nebo jej předat jinému členu admin teamu. To znamená, že se nemůže ze serveru odpojit při řešení problému.

12. Členové teamu se nesmí povyšovat nad hráče.

13. Na jakémkoliv serveru členové admin teamu nesmí využívat své výhody (gm, worldedit, ...) k vlastnímu prospěchu. Vyjímkou jsou pouze světy určené pro tyto záležitosti (Svět určí Správce serveru)

14. Každý  člen A-Teamu automaticky souhlasí s uchováváním jeho IP adres, ze kterých se připojuje za účelem zabezpečení účtu

 


VIP

1. Pokud hráč vlastní VIP, žádné vyjímky na bany/mute/kick/warn se nedělají. Každý je trestaný stejně.

2. Vyhrazujeme si právo na jakoukoliv okamžitou změnu výhod VIP.

3. Vyhrazujeme si právo na odebrání VIP bez udání důvodu.

4. Jakékoliv VIP je nevratné, tzn. nelze vrátit peníze!

5. V případě, že bude na serveru wipe, tzv. restart serveru (vše se smaže), tak jednorázové itemy, které získá hráč při zakoupení VIP, nejsou nijak vymahatelné.

6. VIP si zakupujete pouze na konkrétní jméno. Pokud máte zakoupený Minecraft a změníte si jméno, nemáte nárok na nahrazení VIP.


 


Nákup ZetaCoinů

1. Virtuální měna, dále jen "ZetaCoin", je měna, jenž se vyskytuje pouze na Minecraft serverech portálu Zeta-Gaming.eu, pokud se nejedná o oficiální server tohoto portálu, měna nemá se ZetaCoiny nic společného.

2. ZetaCoin je virtuální herní měna určená pouze pro potřeby portálu Zeta-Gaming.eu, nejedná se o žádnou oficiální měnu.

3. ZetaCoin není fyzický objekt, jedná se o virtuální herní měnu, tudíž není možné ji právně vymáhat jakožto hmatatelný objekt.

4. Při odeslání platby souhlasíte se zde uvedenými pravidly.

5. Jakákoliv odeslaná SMS není vratná, tzn. nelze vrátit peníze!

6. V případě, že hráči nebude doručen příslušný počet ZetaCoinů, je povinen oznámit to vedení serveru do 7 dnů, pokud tak neučiní ztrácí tak nárok na připsání ZetaCoinů.

7. Pokud si hráč zakupuje ZetaCoiny prostřednictvím služby PayPal nebo PaySafeCard, automaticky souhlasí s uchováváním osobních údajů, tj. emailová adresa, popřípadě i telefonní číslo

8. Za špatně zaslanou SMS neneseme zodpovědnost, proto před poslání pečlivě zkontrolujte, zda je TEXT a ČÍSLO správné.

9. Za špatně učiněný nákup server nenese žádnou odpovědnost.***

 


Nákup v herním obchodě

1. Všechny položky v tomto obchodě jsou virtuální a nakupují se za virtuální měnu, nejedná se o fyzický produkt.

2. Pokud učiníte špatný nákup (například se překliknete) server není povinnen tento nákup stornovat.**

3. Věci zakoupené v tomto obchodě není nijak možné přepisovat na jiný herní účet. 


Fórum

1. Je přísně zakázán jakýkoliv spam příspěvků, nadávek, či jiné formy "toxicity" na fórech.

2. Při obcházení uděleného trestu bude vaší IP odebrán přístup na fórum.

3. V případě že hráč podává stížnost na jiného hráče nebo na člena AdminTeamu je povinnen předložit veškeré dostupné důkazy (screenshoty, videa, ...), pokud tak neučiní jeho stížnost je neplatná a nemusí obdržet odpověÄ.

4. Hráč nesmí spamovat "lajky" ostatní hráče a členy AdminTeamu.

5. Hráč nesmí spamovat ostatní hráče a členy AdminTeamu prostřednictvím žádostí o přátelství.

6. Hráč je povinen respektovat osoby spravujicí pořádek na fóru.

7. Je přísně zakázáno jakékoliv obcházení trestu zakládáním dalších účtů.

8. Je přísně zakázáno používat jakékoliv prostředky, které skrývají nebo mění reálné informace o připojovaném uživateli a užívání našeho fóra s těmito prostředky. Zneužívání dynamické (proměnlivé) IP adresy za účelem porušování zde uváděných pravidel, bude mít za následek odeslání logů (záznamů) poskytovateli internetového připojení, kde je IP adresa registrována a bude požadováno okamžité ukončení této činnosti.

9. Je zakázáno jakékoliv urážení jiných uživatelů.

10. Je zákázáno jakékoliv úmyslné vyvolávání konfliktů

11. Každé fórum má své téma (kromě Fóra Off-Topic), proto zde přidávejte příspěvky vztahujicí se k tomuto tématu, pokud tomu tak nebude, příspěvek bude smazán bez udání důvodu.

 


 

* Povolené módy jsou: Minimapy, Damage Indicators, Optifine, Shaders, Too Many Items, Not Enough Items, Status Effects, Armor Status, Better PvP, LabyMod, Tabby Chat, 5zig, Potion HUD, Inventory Tweaks

** Pokud nás slušně poprosíte tak nákup stornujeme, avšak nesmíte produkt použít! Nákup kitu se stornovat nedá!

*** Nákup je možné stornovat, avšak nesmíte ZetaCoiny použít! Pro storno nákupu kontaktujte správce serveru.